ابزار تحليل تکنيکال

برای تحليل تکنيکال ابزاری لازم است که عبارتند از نرم افزاری که همه ابزراهای تحليل را در اختيار داشته باشد ( مثل متا استاک و آمی بروکر) و همينطور دیتایی که تحليل روی ان انجام می شود . در بخش اول یعين نرم افزار تکنيکی بنده شخصاً متا استاک رو می پسندم و کار با ان را راحت تر می دانم . حالا دسترسی به هر نرم افزاری که دارید ( متا استاک ، یا آمی بروکر) لطفاً نصب کنيد . این هم لينک نرم افزار گت دیتا هستش که دیتای شرکت های بورسی رو از سایت خدمات بورس در یافت می کند . http://rapidshare.com/files/64346004/GetData4_1_.3.rar.html


  • تحليل تکنيکال چيست ؟

تحليل تکنيکال بر سه اصل اسای بنا نهاده است

  1. همه چيز در قيمت لحاظ شده است .
  2. قيمت ها بر اساس روند ها تغيير می کند
  3. تاریخ تکرار می شود .

تحليل گر تکنيکال باید فارغ از هر پدیده ای که در بازار وجود دارد صرفاً با داشتن یک چارت باید بتواند بازار را درک کند و نسبت به خرید و فروش سهم ها یا هر چيز دیگر اقدام کند . به تحليل گر تکنيکال که به اصطلاحی » چارتيست « هم گفته می شود فقط و فقط نمودار داده می شود که با استفاده از ابزار ها و روش هایی که وجود دارد بگوید در آینده برای این سهم چه اتفاقاتی خواهد افتاد . در جامعه بسيار می شنویم که تکنيکال در مورد این سهم جواب نمی دهد ، تکنيکاليست ها پشت پرده ان سهم رو نمی دانند ، ما با مدیر عامل شرکت صحبت کردیم این سهم منفجر خواهد شد ، ...... یک تحليل گر تکنيکال باید به این باور برسد که هر چيزی که بتواند در قيمت تاثير گذار باشد اعم از فاکتورهای سياسی ، فاندامنتالی ، ...... در قيمت لحاظ شده و تحليل گر بدون اینکه اخبار را دنبال کند آنها را در نمودار باید دیده باشد . قریب به اتفاق تحليل گران تکنيکی معتقدند که نيرویی که جهت عرضه و تقاضا را تغيير می دهد تغييرات فاندامنتالی مربوط ب اقتصاد بازار است و همين نيروست که بر قيمت ها تاثير می گذارد . در بازار هيچ گاه قيمت ها بيهوده بالا یا پایين نمی روند ، آنها ميزان تاثير یا عدم تاثير عوامل بنيادی بازار هستند . بيشتر اوقات در آغاز یک روند و یا در تغيير جهت بازار از صعودی به نزولی یا بالعکس ، هيچ کس بطور قطع دليل این تغيير جهت را نمی داند ولی تحليل گر تکنيکال به سادگی و با استفاده از الگوها می تواند این تغيير را به موقع شناسایی کند و پایداری آن را بسنجد . بنابراین هدف از ترسيم نمودار قيمت ، شناسایی روند ( صعودی یا نزولی یا خنثی) و پيش بينی جهت حرکت روند می باشد پيش از آنکه قيمت های آتی آینده را رقم بزند .