تحلیل تکنیکال بازار سهام


تحلیل تکنیکال بازار سهام

تحلیل تکنیکال بازار سهام:تحلیل فنی در تحلیل تکنیکال بازار سهام تغییرات قیمتهای گذشته را بررسی می نماید تا تغییرات قیمتها را در آینده پیش بینی نماید.

برای هر ابزار قابل داد وستد که میتواند متأثر از بازار عرضه و تقاضا باشد تحلیل تکنیکی بازار سهام کاربرد دارد.

هنگامی که تحلیلگر فنی از سابقه تغییرات بازار سهام استفاده میکند تا میزان عرضه و تقاضا در بازار را پیش بینی کند تحلیل تکنیکال بازار سهام ، تحلیل تکنیکال داخلی نامیده میشود.

بر اساس نمودارهایی که تحلیلگران فنی فراهم میکنند تا تصمیم های خرید و فروش در بازار سهام و بورس بگیرند معتقدند که از تقابل عرضه و تقاضا ارزش بازار مشخص میشود و دوام نوسانهاي ناچیز براي مدت قابل ملاحظه از روند تغییرات قیمت اوراق بهادار می باشد و هر گاه تغییرات عرضه و تقاضا در نمودارهاي تغییرات قیمت پی گیري شود به دلیل نقل و انتقالهاي عرضه و تقاضا تغییرات روندها شکل میگیرد و تحلیلگران فنی در تحلیل تکنیکال بازار پیشینه قیمت سهام را از دلیل اتفاق آن مهمتر می دانند.

اطلاعات مهمی که تحلیلگران در ارزیابی آینده قیمت سهام در نظر میگیرند قیمت فعلی و سابقه تغییرات قیمت سهام می باشد.

علم تحلیل تكنیكال بازار سهام از دو حالت خارج نیست که می تواند تحلیل تكنیكال ذهنی Subjective Technical Analysis و تحلیل تكنیكال عینی Objectiv Technical Analysis باشد.

تحلیل تکنیکال بازار سهام علاوه بر اینکه در بازار سرمایه بکار میرود در بازار ارز، بازار مسکن و بازار فلزات و محصولات کشاورزی استفاده می گردد .

برای تحلیل تکنیکال بازار سهام بدون توجه به شایعات و خبرها و یا عوامل بنیادی بازار خرید و فروش سهام را ارزیابی نمود چرا که دانش تحلیل تکنیکال و ابزار نمودار اطلاعات مهم بازار از جمله قیمت و حجم معاملات را کافی است.

سه اصل مهم در بحث تحلیل تکنیکال بازار سهام

 تغییر قیمت بر پایه روندها

 تکرار تاریخ بازار سهام

 تحلیل رفتار نمودار قیمت

قیمت سهم در بازار افزایش می یابد چون تعداد متقاضی خرید یک سهم از تعداد عرضه کننده برای فروش بیشتر می باشد و اگر تعداد فروشندگان سهم از تعداد خریداران آن بیشتر باشد میزان عرضه سهم برای فروش بیشتر بوده و قیمت آن سهم کاهش می یابد.

درک تغییرات قیمت سهم بر اساس سنجش عرضه و تقاضا برای تحلیل تکنیکال بازار سهام کافی نیست و بایستی سه روش زیر را در پیش‌بینی نوسان قیمت سهام در بورس را نیز د در نظر گرفت.

_ روش تاریخی

در این روش تاریخی تحلیل تکنیکال بازار سهام، انحراف معیار سود سهام در دوره های گذشته را بررسی و محاسبه می نمایند تا روند قیمت را در آینده پیش بینی کنند.در صورتی که در نوسان قیمت روند مشخصی وجود نداشته باشد می توان از روش تاریخی برای تحلیل تکنیکال استفاده نمود که تحلیل مبتنی بر نوسان اخیر مناسب ترین روش پیش بینی تاریخی است.

_ روش سری زمانی

با استفاده از سری زمانی الگوهای نوسان در دوره‌های گذشته ، نوسان قیمت سهم پیش بینی میشود. روش سری زمانی با روش تاریخی متفاوت است چرا که از اطلاعات بیش از یک ماه گذشته سهم استفاده می‌کند.

تغییر ناگهانی در نوسان قیمت سهم می تواند به علت عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی باشد و این دلیل بر عدم پیش بینی بدون خطا در نوسان قیمت سهم است حتی اگر دقیق‌ترین مدل‌های سری زمانی لحاظ گردد.

در این روش با تکیه بر رویه موزون پیش بینی انجام می شود که برای آخرین داده ها، وزن بیشتری قائل میشود اما داده های 4 ماه قبل نیز بر تحلیل اثر میگذارد. در این روش از تعداد دوره های گذشته و وزن ها برای پایین آوردن خطای پیش بینی استفاده می کنند.

_ انحراف معیار ضمنی

در این روش طبق مدل قیمت‌گذاری اختیار خرید یک سهم انحراف معیار ضمنی محاسبه میشود. عوامل موثر در صرف اختیار خرید یک سهم، شمارش روزها تا قبل از تاریخ انقضاء اختیار خرید، رابطه بین قیمت سهم و قیمت مورد توافق اختیار خرید و نوسان پیش‌بینی شده تغییرات قیمت سهم می باشد. سرمایه گذاران از انحراف معیار ضمنی برای پیش‌بینی نوسان قیمت سهم لحاظ می‌کنند.

تفاوت قیمت روز سهام و قیمت اسمی

مبلغی که در اساسنامه برای هر سهم تعین شده و همچنین روی ورقه سهم ذکر شده باشد قیمت اسمی (ارزش اسمی) هر سهم گویند.

ارزش اسمی سهم با توجه به شرایط شرکت و وضع بازار تعیین کننده قیمت آن سهم در بازار نیست.

و ممکن است هر سهم بیشتر یا کمتر از ارزش اسمی در بازار قیمت گذاری شود.

در بورس ایران، قیمت اسمی تمام سهم‌ها برابر با یک هزار ریال است.

هر گاه تعداد سرمایه‌گذاران بیشتری، متقاضی خرید سهام یک شرکت در بازار بورس باشند میزان تقاضای سهم بالا می رود و افزایش قیمت سهم اتفاق می افتد. و شاید تا چندین برابر قیمت اسمی عرضه برای خرید سهام بیشتر و در نتیجه قیمت نیز بیشتر می شود.

و با عملکرد ضعیف شرکت سهامی تقاضا کمتر شده و برای نگهداری سهم شرکت ، عرضه و فروش سهم در بازار بورس افزایش می گردد. و باعث کاهش قیمت سهم شده و حتی ممکنه به زیر قیمت اسمی هم برسد.

جمع سرمایه قانونی شرکت، برابر با حاصل‌ضرب ارزش اسمی هر سهم در تعداد سهامی که شرکت منتشر کرده است، می باشد و ارزش بازار سهام شرکت برابر با حاصل ضرب تعداد سهامی که شرکت ثبت کرده در قیمت روز سهام می باشد.

تصمیم نهایی سرمایه گذاران:

با توجه به اینکه تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی بازار سهام هر کدام نقاط مثبت و منفی منحصر دارند . هر کدام از این تحلیل ها به تنهایی کاربرد ندارند چرا که مکمل هم هستند و برای اینکه سرمایه گذاران تصمیم نهایی را اتخاذ نمایند پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت هر دو تحلیل تکنیکال بازار سهام را، پس از انتخاب نوع صنعت با هم تلفیق کرده و با انتخاب نتیجه مطلوب و بهینه برای خرید و فروش سهام و بورس اقدام می نمایند. همچنین سرمایه گذاران در نهایت شرکت هایی را انتخاب می کنند که نسبت به رقیبانشان سودآوری بیشتری داشته باشند.

و بایستی در آخر برای تحلیل تکنیکال بازار سهام روش‌های غیر از تحلیل تکنیکی و بنیادی مانند مدل‌های دینامیکی با محوریت شبکه‌های عصبی و نظریه شواب، مدل‌های اقتصاد سنجی مالی، روش‌های پیش‌بینی نقاط برگشت، تحلیل روانشناسی بازار، مدل‌های نظری سقوط بازار سهام(نظریه رویدادهای ناگهانی) شاخص‌های پیشرو، تحلیل زیرساخت‌های بازار ،مدل‌های نوسان، که از جهت‌هایی نیز شبیه به تحلیل تکنیکی و از سوی دیگر شبیه روش‌های تکنیکی هستند را سرمایه گذاران بازار سهام در نظر بگیرند.


تالیف و گردآوری : گروه مشاوره و تحلیل سهم برتر