بروز رسانی تحلیل تکنیکال نماد تبرک

بهترین تحلیل تکنیکال بورس

- بروز رسانی تحلیل تکنیکال نماد تبرک

بروز رسانی نماد تبرک

سهم در دو بازه زمانی به شما در تحلیل قبلی پیشنهاد شد.طی دو روز قبل سهم در قیمت 210 تومان کف سازی مناسبی انجام داده و پیشنهاد به خرید شد.بعد از دو روز سهم در قیمت 230 تومان و با صف خرید در حال معامله می باشد.
بهترین تحلیل تکنیکال بورس

 بهترین تحلیل تکنیکال بورس با سیستم های معاملاتی سهم برتر