تحلیل تکنیکال نماد شبریز

تحلیل بورس

- تحلیل تکنیکال نماد شبریز

تحلیل بورس | تحلیل نماد شبریز

تحلیل بورس یک علم و دانش است که موفقیت در آن مستلزم دانش واقعی و تجربه بسیار و دسترسی به ابزار تحلیل حرفه ای دارد.ما با اتکا به این دانش و ابزار دقیق ترین سیگنال ها را در بهترین نقاط ورود و خروج برای شما ارائه می دهیم.

یکی از این تحلیل ها که برای چندمین بار به روز رسانی می کنیم تحلیل و ارائه سیگنال نماد شبریز است.در تاریخ 97/12/26 با استفاده از ابزار حرفه ای تحلیل تکنیکال در قیمت 1520 تومان سیگنال خرید قطعی صادر کردیم.

در تاریخ 98/02/01 با آنالیز بسیار دقیق سیستم معاملاتی سهم تا قیمت 1970 تومان رشد کرد.امروز همچنان روند سهم صعودی بوده و سیستم معاملاتی در بازه زمانی یک ساعته مجددا خط حمایت را برای سومین بار تشکیل داد و قیمت سهم با سیر صعودی به قیمت 2147 تومان رسید.

با توجه به اینکه سیستم به تازگی و مجددا سیگنال خرید و ورود صادر کرده است نشانگر ادامه روند صعودی قیمت سهم خواهد بود.

تاریخ تحلیل : 98/02/09

ابزار تحلیل : سیستم معاملاتی آر سی پلاس سهم برتر

معاملات حرفه ای خود را با ابزار تحلیل تکنیکال حرفه ای سهم برتر تجربه کنید

قیمت نماد شبریز در تاریخ 98/02/09

 

بهترین تحلیل بورس

رشد قیمت سهم تا 1970 تومان در تحلیل قبل

تحلیل تکنیکال بورس

صدور سیگنال خرید در حوالی قیمت 1525 تومان در تحلیل قبلی