تحلیل تکنیکال نماد شپاس

تحلیل بورس

- تحلیل تکنیکال نماد شپاس

تحلیل  بورس در قویترین سایت تحلیلی ایران

تحلیل تکنیکال بورس | تحلیل نماد شپاس

 تحلیل بورس را در بازه زمانی یک ساعته در نماد شپاس بررسی می کنیم.با توجه به تحلیل داده های سهم توسط سیستم معاملاتی و تشکیل خط حمایتی سیگنال قطعی خرید در قیمت 410-415 تومان صادر شده است.

کاربران سیستم می توانند در این بازه قیمتی وارد پوزیشن خرید شوند.

تاریخ تحلیل : 98/02/09

ابزار تحلیل : سیستم معاملاتی آر سی پلاس

بهترین تحلیل های تکنیکال بورس در سایت تحلیلی سهم برتر

تحلیل بورس

صف خرید 9 میلیونی نماد شپاس در قیمت 4736 ریال در تاریخ 98/02/09