تحلیل تکنیکال نماد بساما

بازار بورس و فرابورس

- تحلیل تکنیکال نماد بساما

در نماد بساما طی دو هفته قبل  سیستم آر سی پلاس در بازه زمانی روزانه در قیمت حدود ۳۴۵ تومان سیگنال خرید صادر کرده است. امروز سهم با روند صعودی خود در قیمت ۳۸۰ تومان به کار خود خاتمه داد و سود 10% درصدی را رقم زد. کاربرانی که با این سیستم معامله کرده اند می بایست در انتظار صدور سیگنال فروش توسط سیستم جهت ذخیره سود خود باشند.

ابزار حرفه ای ، معاملات حرفه ای ، سود های حرفه ای

تاریخ تحلیل: 97/11/30

ابزار تحلیل: سیستم معاملاتی +RC سهم برتر