تحلیل تکنیکال نماد تمحرکه

تحلیل تکنیکال بازار بورس

- تحلیل تکنیکال نماد تمحرکه

سهم در پی آمد سیگنال خریدی که یک هفته کاری قبل در قیمت 167 تومان صادر کرده توسط سیستم معاملاتی همچنان در مسیر رشد بسر می برد و طبق آنچه در تصویر می بینیم هدف صعودی سهم حوالی ۱۹۰ تومان می باشد.البته به دارندگان سهم توصیه می شود برای حفظ سود کسب شده حتما به قوانین معامله ی سیستم پایبند باشند و در صورت رویت سیگنال فروش از سیستم معاملاتی اقدام به فروش و سیو سود کنید .لازم بذکر است تمحرکه در دو سیستم معاملاتی سیگنال خرید داده که نشان دهنده روند قدرتمند سهم است.

تاریخ تحلیل:97/11/15

ابزار تحلیل: سیستم معاملاتی +RC و سیستم معاملاتی بتا طلایی سهم برتر