تحلیل تکنیکال نماد تپکو

تحلیل بازار بورس

- تحلیل تکنیکال نماد تپکو

سیستم معاملاتی،با تحلیل خودکار سهم در قیمت حدود 60 تومان در بازه زمانی هفتگی سیگنال خرید صادر کرده است. قیمت سهم در مدت شش ماه تا 550 تومان رشد کرده و در صورتی که در هفته جاری افرادی برای اهداف نامشخص افزایش قیمت را پیش بینی می کنند،سیستم معاملاتی به دور از هیجانات و احساسات بازار سیگنال فروش در قیمت 514 تومان سیگنال فروش صادر کرده است.همانطور که مشاهده می کنید در این ترید قیمت سهم 9 برابر شده و یک سود شگفت انگیز نصیب کاربران این سیستم کرده است.

 بنابراین معامله گرانی که با این سیستم سهم را خریداری کرده اند می بایست پیرو هشدار سیستم ، با صدور سیگنال فروش سهم را بفروشند.

تاریخ تحلیل:97/11/17

ابزار تحلیل:سیستم معاملاتی Cross Trading سهم برتر