تحلیل تکنیکال نماد تکمبا

- تحلیل تکنیکال نماد تکمبا

در نماد کمباین سازی ایران شاهد شکل گیری سطح حمایتی منحصر به سیستم معاملاتی آر سی پلاس سهم برتر و شکل گیری سیگنال خرید پر قدرت و معتبر در قیمت 101 تومان و  در بازه زمانی روزانه هستیم.سهم در حال رشدی آرام می باشد.در بازار فعلی که شاخص هر روز چند صد واحدی منفی است حرفه ای های بازار با ابزار حرفه ای در حال گرفتن سود و بالا بردن ارزش پرتفوی خود هستند.هر چه سریعتر شما هم به این دسته از افراد دارای ابزار حرفه ای معامله ملحق شوید.

تاریخ تحلیل:97/11/15

ابزار تحلیل:سیستم معاملاتی +RC سهم برتر