تحلیل تکنیکال نماد ثرود

تحلیل تکنیکال نماد ثرود

- تحلیل تکنیکال نماد ثرود

تحلیل تکنیکال نماد ثرود | تحلیل نماد ثرود

تحلیل تکنیکال نماد ثرود را با بهترین ابزار تحلیل تکنیکال بازار بورس توسط سیستم های معاملاتی سهم برتر انجام می دهیم. همانطور که در تصاویر تحلیل سیستم های معاملاتی مشاهده می کنید سیستم ها در بازه های زمانی یک ساعته و روزانه سیگنال خرید قطعی صادر کرده اند.

همپوشانی سیگنال خرید در سیستم ها و همچنین در دو بازه زمانی نشانگر صدور یک سیگنال خرید بسیار قوی و قطعی می باشد.لذا کاربران با رعایت حد ضرر می توانند وارد پوریشن خرید شوند.

قیمت خرید سهم : در حوالی قیمت 2100 ریال

تاریخ تحلیل : 98/02/15

ابزار تحلیل : سیستم معاملاتی اف تی کراس و کراس تریدینگ

تحلیل بورس نماد ثرود

تحلیل نماد دکوثر در بازه زمانی یک ساعته با سیستم معاملاتی اف تی کراس

تحلیل بورس نماد دکوثر

تحلیل نماد دکوثر در بازه زمانی یک ساعته با سیستم معاملاتی کراس تریدینگ