تحلیل تکنیکال نماد ثقزوی

بازار بورس

- تحلیل تکنیکال نماد ثقزوی

در نماد ثقزوی نمودار قیمت سهم با کف کانال برخورد کرده و اولین شرط سیگنال خرید در نمودار سهم ظاهر گشته است. سهم را زیر نظر بگیرید و با آبی شدن هیستوگرام وارد معامله خرید شوید.
تاریخ تحلیل:97/12/05
 ابزار تحلیل: سیستم معاملاتی بتا طلایی سهم برتر