تحلیل تکنیکال نماد ثمسکن

تحلیل بورس

- تحلیل تکنیکال نماد ثمسکن

بهترین تحلیل بازار بورس با ابزار های تحلیل تکنیکال حرفه ای

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید سیستم معاملاتی در تحلیل اتوماتیک سهم ثمسکن در بازه زمانی روزانه در قیمت 94 تومان سیگنال قطعی خرید صادر کرده است.

همچنین سیستم در آنالیز سهم در بازه زمانی هفتگی نیز همزمان سیگنال خرید قطعی صادر کرده است که همپوشانی تحلیل سهم در دو بازه زمانی نشانگر مستعد بودن سهم برای رشد در روزهای آتی می باشد.لذا کاربران این سیستم معاملاتی می توانند وارد پوزیشن خرید شوند.

تاریخ تحلیل: 98/01/21

ابزار تحلیل : سیستم معاملاتی +RC سهم برتر

حرفه ای بودن را با ابزار های تحلیل تکنیکال سهم برتر تجربه کنید

تحلیل بورس

بهترین تحلیل بورس و ابزار تحلیل تکنیکال در سایت سهم برتر