تحلیل تکنیکال نماد حکشتی

تحلیل تکنیکال بورس

- تحلیل تکنیکال نماد حکشتی

 تحلیل تکنیکال بورس و بهترین سیگنال های خرید و فروش سهام در سایت تحلیلی سهم برتر

تحلیل تکنیکال نماد حکشتی در سیستم معاملاتی و در بازه زمانی یک ساعته نشانگر روند صعودی سهم دارد. سیستم معاملاتی با آنالیز اتوماتیک سهم در این بازه زمانی سیگنال خرید قطعی در قیمت حوالی 465 تومان صادر کرده است.

لذا معامله گران کاربر این سیستم می توانند به میزان دلخواه وارد پوریشن خرید شوند و سهم مورد نظر را خریداری کنند.

تاریخ تحلیل : 98/01/31

ابزار تحلیل: سیستم معاملاتی +RC سهم برتر