تحلیل تکنیکال نماد خبهمن

تحلیل بورس

- تحلیل تکنیکال نماد خبهمن

بهترین تحلیل بازار بورس با ابزار های تحلیل تکنیکال حرفه ای

سیستم معاملاتی در تحلیل اتوماتیک سهم خبهمن در بازه زمانی روزانه در قیمت 101 تومان سیگنال قطعی خرید صادر کرده است و سیر صعودی نمودار قیمت را شاهد هستیم.

همچنین در بازه زمانی هفتگی نیز صدور سیگنال خرید مشاهده می شود.لذا با توجه به صدور سیگنال خرید در دو بازه زمانی روزانه و هفتگی و صعودی بودن روند نمودار قیمت سهم کاربران این سیستم و معامله گران می توانند با اطمینان خاطر وارد پوزیشن خرید شوند.

تاریخ تحلیل: 98/01/21

ابزار تحلیل : سیستم معاملاتی +RC سهم برتر

معاملات حرفه ای ، سود های حرفه ای با ابزار های تحلیل تکنیکال حرفه ای سهم برتر

تحلیل بورس

تحلیل نماد خبهمن در بازه زمانی هفتگی