تحلیل تکنیکال نماد خپارس

بهترین تحلیل تکنیکال بورس

- تحلیل تکنیکال نماد خپارس

با نگاه به نمودار قیمت سهم خپارس در بازه زمانی روزانه در سیستم معاملاتی متوجه می شویم که سیگنال خرید معتبری در قیمت 76 تومان با حفظ تمامی شرایط سیستم معاملاتی در نمودار سهم صادر شده است.با رعایت حد ضرر می توان به پوزیشن معامله خرید وارد شد.

 تاریخ تحلیل: 97/12/19

ابزار تحلیل : سیستم معاملاتی اف تی کراس سهم برتر

معاملات حرفه ای را، با ابزار تحلیل تکنیکال حرفه ای ما تجربه کنید