تحلیل تکنیکال نماد سخوز

بورس و فرابورس

- تحلیل تکنیکال نماد سخوز

با مشاهده روند نمودار سهم در سیستم +RC متوجه می شویم که سهم دارد به شرایط صدور سیگنال خرید نزدیک می شود .معامله گران روند سهم را زیر نظر داشته باشند و با صدور سیگنال خرید توسط سیستم وارد موقعیت خرید شوند .

معاملات حرفه ای را با ما در عمل تجربه کنید

تاریخ تحلیل: 97/11/30

ابزار تحلیل: سیستم معاملاتی +RC سهم برتر