تحلیل تکنیکال نماد شبریز

- تحلیل تکنیکال نماد شبریز

سهمی با بنیادی مناسب می باشد.سهم را زیر نظر داشته باشید، با توجه به شرایط بنیادی مناسب با احتمال زیاد در بازه زمانی هفتگی رشد قابل توجهی در قیمت سهم خواهیم دید.

تاریخ تحلیل:97/12/12

ابزار تحلیل: سیستم معاملاتی آر سی پلاس