تحلیل تکنیکال نماد شپدیس

تحلیل تکنیکال | تحلیل بورس

- تحلیل تکنیکال نماد شپدیس

تحلیل بازار بورس با ابزار حرفه ای تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال نماد شپدیس | سیستم معاملاتی در تحلیل نماد پتروشیمی پردیس ( شپدیس ) در بازه زمانی روزانه سیگنال قطعی خرید صادر کرده است.معامله گران و کاربران سیستم معاملاتی می توانند با رعایت حد ضرر وارد پوزیشن خرید شده و سهم را خریداری کنند.
تاریخ تحلیل : 98/03/05