تحلیل تکنیکال نماد شیراز

تحلیل بازار بورس | تحلیل تکنیکال نماد شیراز

- تحلیل تکنیکال نماد شیراز

تحلیل بازار بورس | تحلیل تکنیکال نماد شیراز

تحلیل بازار بورس را در نماد شیراز بررسی می کنیم. در نماد شیراز توسط سیستم مشاهده می کنید که سهم در بازه زمانی روزانه در حال شکل گیری الگوی خرید می باشد.

کاربران سیستم معاملاتی این سهم را به واچ لیست خود برای روزهای آتی اضافه کنند. با زیر نظر گرفتن روند سهم در سیستم منتظر صدور سیگنال خرید و موقعیت ورود به معامله باشند.

تاریخ تحلیل : 98/023/25 

ابزار تحلیل : سیستم معاملاتی آر سی پلاس