تحلیل تکنیکال نماد فارس

تحلیل بازار سهام

- تحلیل تکنیکال نماد فارس

همانطور که در نمودار سهم صنایع پتروشیمی خلیج فارس مشاهده میکنید نمودار سهم در بازه زمانی هفتگی با برخورد به باند پایینی چنگال اندروز و سطح حمایتی مهم فیبوناچی در منطقه قیمتی کم ریسکی برای سرمایه گذاری قرار گرفته است.با زیر نظر گرفتن تحرکات سهم و به محض مشاهده افزایش حجم معاملات می توانید با چک کردن سهم با سیستم های معاملاتی سیگنال ده گروه مشاوره و تحلیل سهم برتر به منظور کسب سود حداکثری در کوتاهترین بازه زمانی اقدام کنید.

تاریخ تحلیل:97/12/03