تحلیل تکنیکال نماد فایرا

تحلیل تکنیکال بورس

- تحلیل تکنیکال نماد فایرا

بروز رسانی تحلیل نماد فایرا
همانطور که در تحلیل نماد آلومینیم ایران به رویت شما رسید و هدف قیمت در تحلیل قبلی برایتان مشخص شده بود سهم در مدت حدود دو هفته نه تنها هدف قیمت را لمس کرد بلکه از هدف اعلامی هم فراتر رفت.
شروع هر معامله عالی نیازمند داشتن استراتژی معاملاتی عالی است
تاریخ تحلیل:97/12/08
ابزار تحلیل:سیستم معاملاتی FCT Class