تحلیل تکنیکال نماد فملی

تحلیل بازار بورس

- تحلیل تکنیکال نماد فملی

تحلیل بازار بورس با نرم افزار های تحلیل تکنیکال سهم برتر

سیستم معاملاتی در تحلیل سهم فملی در بازه زمانی 5 دقیقه ای در قیمت 384 تومان سیگنال قطعی خرید صادر کرده است.

و در ادامه در قیمت 400 تومان سیگنال فروش داده است.

کاربرانی که با این سیستم سهم را معامله کرده اند در یک روز معاملاتی سود ایده آل 5 % درصدی نصیب خود کرده اند.

تاریخ تحلیل: 98/01/21

ابزار تحلیل : سیستم معاملاتی FCT Class سهم برتر

کسب سود های حرفه ای با قدرتمندترین و پیشرفته ترین سیستم های معاملاتی سهم برتر