تحلیل تکنیکال نماد وبصادر

تحلیل بورسی

- تحلیل تکنیکال نماد وبصادر

سهم در بازه زمانی یک ساعته در قیمت ۱۱۶ تومان سیگنال خرید صادر کرده است. با توجه به کندل برگشتی مناسب می توانید با رعایت حد ضرر وارد معامله  و پوزیشن خرید شوید.

تاریخ تحلیل:97/12/12

ابزار تحلیل: سیستم معاملاتی +RC و سیستم معاملاتی FCT CLASS