تحلیل تکنیکال نماد وتوس

تحلیل تکنیکال نماد وتوس

- تحلیل تکنیکال نماد وتوس

تحلیل تکنیکال بورس با نرم افزارهای حرفه ای تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل بورس | تحلیل نماد وتوس

تحلیل تکنیکال نماد وتوس|نماد وتوس بعد از یک دوره رشد تا قیمت حدودی  350 تومان وارد فاز اصلاحی شد. و تا قیمت 140 تومان  نمودار سهم افت قیمت را تجربه کرد. در حال حاضر به نظر می رسد نماد دوباره دارد وارد ترند صعودی می شود.با چک کردن سهم در سیستم معاملاتی می توانید ظرف یکی دو روز آتی وارد معامله خرید  شوید.
تاریخ تحلیل : 98/03/05