تحلیل تکنیکال نماد ورنا

تحلیل تکنیکال نماد ورنا

- تحلیل تکنیکال نماد ورنا

بهترین تحلیل تکنیکال بورس با ابزار تحلیل تکنیکال سهم برتر

تحلیل تکنیکال نماد ورنا

تحلیل تکنیکال نماد ورنا را با سیستم معاملاتی هوشمند آر سی پلاس دنبال می کنیم. سرمایه گذاری رنا با نماد ورنا در روزهای معاملاتی اخیر با اقبال خریداران مواجه شده است.با توجه به تحلیل سیستم معاملاتی سهم ورنا در موقعیت صدور سیگنال خرید قرار دارد. نماد را به واچ لیست اضافه کنید و بعد از صدور سیگنال خرید وارد معامله پوزیشن خرید شوید.سهم هدف قیمتی مناسبی را دنبال می کند.

تاریخ تحلیل : 98/04/21

ابزار تحلیل : سیستم معاملاتی آر سی پلاس