تحلیل تکنیکال نماد چفیبر

تحلیل بورس

- تحلیل تکنیکال نماد چفیبر

تحلیل  بورس با نرم افزار های تحلیل تکنیکال سهم برتر

 در نماد شرکت فیبر ایران در تایم فریم یک ساعته سهم را مد نظر قرار دهید.با توجه  به نمودار سهم در تایم فریم های مختلف امکان صدور سیگنال در روز کاری آتی برای سهم پیش بینی می شود.
تاریخ تحلیل: 98/01/25