تحلیل تکنیکال نماد کیسون

تحلیل تکنیکال بازار سهام

- تحلیل تکنیکال نماد کیسون

همانطور که می بینید در نماد کیسون در تایم فریم یک ساعته با سیگنال سیستم معاملاتی پر قدرت رو برو شده و در دو روز معاملاتی تقریبا سودی معادل ۱۰ درصد نصیب استفاده کننده گان از سیستم نموده است.
ابزار حرفه ای،معاملات حرفه ای،سودهای حرفه ای
تاریخ تحلیل:97/12/08
ابزار تحلیل:سیستم معاملاتی FCT CLASS سهم برتر