تحلیل تکنیکال نماد وتوصا

- تحلیل تکنیکال نماد وتوصا

سیستم معاملاتی،شکل گیری سطح حمایتی را در بازه زمانی یک ساعته با صدور سیگنال قطعی خرید،نمایش می دهد.سیستم روند صعودی سهم را نشان می دهد لذا معامله گران می بایست با درنظر گرفتن روند سهم در سیستم در انتظار صدورسیگنال فروش جهت سیو سود خود باشند.لازم به ذکر است در منفی و مثبت شدن های لحظه ای سهم نگران نباشید.سیستم برای میزان سود کسب شده حدضرر را با توجه به رشد سهم به صورت خودکار به سطوح بالاتر قیمتی انتقال می .دهد  

ابزار تحلیل: سیستم معاملاتیCross Tradingورژن طلایی