تحلیل تکنیکال نماد ثاخت

تحلیل بازار بورس

- تحلیل تکنیکال نماد ثاخت

در نماد سهم بین المللی توسعه ساختمان در تایم فریم یک ساعته شاهد شکل گیری سیگنال خرید در قیمت حدودی 89 تومان می باشیم.سهم در بازه زمانی کمتر از دو هفته حدودا سود 30 درصدی را برای خریداران و استفاده کنندگان از این سیستم معاملاتی سه برتر به همراه داشته است و همانطور که مشاهده میکنید سهم در کندل ماقبل آخر سیگنال خر وج از سهم و سیو سود را صادر کرده است.

ابزار تحلیل: سیستم معاملاتیFCT کلاس سهم برتر