تحلیل تکنیکال نماد تبرک

بهترین تحلیل تکنیکال بورس

- تحلیل تکنیکال نماد تبرک

در نماد تبرک زمانی که سهم در قیمت ۲۲۵ تومان قرار داشت ریزش سهم تا کف کانال و سطح حمایتی محکم ۲۰۵ تا ۲۱۰ تومان پیش بینی شد. با مشاهده نمودار قیمت می بینیم سهم در محدوده حمایتی و کف کانال قرار گرفته است.به نظر سهم در پایان موج اصلاحی می باشد و خرید سهم هم با دید نوسانگیری و هم با دید نگهداری و سهامداری میان مدت برای یک سود عالی و کم ریسک تلقی میگردد.

تاریخ تحلیل: 97/12/17

 تحلیل تکنیکال بورس : حرفه ای ترین تحلیل های بورسی را در وبسایت سهم برتر بخواهید