تحلیل تکنیکال نماد فولای

تحلیل تکنیکال

- تحلیل تکنیکال نماد فولای

صنایع فولاد آلیاژی یزد سیگنالی با تمام شرایط رشد در بازه زمانی یک ساعته در سیستم معاملاتی و کسب سود ایده آل برای کاربران سیستم در نماد فولای

صدور سیگنال خرید توسط سیستم معاملاتی در قیمت حدود 293 تومان و صدور سیگنال فروش در قیمت 370 تومان و کسب سود عالی 26% درصدی برای کاربران سیستم معاملاتی

تاریخ تحلیل : 97/12/26
ابزار تحلیل : سیستم معاملاتی FCT Class سهم برتر

سود های حرفه ای را در معاملات خود با ابزار تحلیل تکنیکال سهم برتر تجربه کنید