تحلیل تکنیکال نماد شبریز

تحلیل تکنیکال بورس

- تحلیل تکنیکال نماد شبریز

نماد شبریز، سهم پر پتانسیلی که چندین بار تاکید به خرید و نگهداری شد. سهم در تایم فریم یک ساعته در تحلیل اتوماتیک و خودکار سیستم معاملاتی سیگنال خرید حوالی قیمت 1525 تومان صادر کرده است. طبق مشاهدات و شرایط نمودار قیمت در سیستم های معاملاتی ظاهرا سهم همچنان روند صعودی را دارد.سهم را نگهداری کنید و با پایبندی به شرایط سیستم های معاملاتی جهت کسب سود ایده ال عمل کنید.

تاریخ تحلیل: 97/12/26

ابزار تحلیل: سیستم معاملاتی FT – Cross  و +RC سهم برتر

ابزار حرفه ای، معاملات حرفه ای ، سود های حرفه ای با سیستم های معاملاتی سهم برتر

تحلیل تکنیکال نماد شبریز